Aktuality

Oznámenie o vzdaní sa mandátu poslanca obecného zastupiteľstva a nástup náhradníka

 03.01.2020

Obec Čekovce, Čekovce 19, 962 41  Bzovík, IČO 00319791

Oznámenie o vzdaní sa mandátu poslanca obecného zastupiteľstva a nástup náhradníka

Oznámenie o vzdaní sa mandátu poslanca obecného zastupiteľstva nástup náhradníka
Podľa § 192 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z .z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamujeme nastúpenie náhradníka na uvoľnený post poslanca Obecného zastupiteľstva Obce Čekovce.

Podľa zápisnice miestnej volebnej komisie v Čekovciach o výsledku volieb do orgánov samosprávy miest a obcí, ktoré sa konali dňa 10.11.2018, sa náhradníkom do obecného zastupiteľstva stal Ján Križan.

Mandát poslanca obecného zastupiteľstva Obce Čekovce uvoľnil zvolený poslanec Miroslav Nôta  a to písomným vzdaním sa svojho mandátu dňa 20.decembra 2019.

Funkcie poslanca obecného zastupiteľstva sa ujme v zmysle § 25 ods. 1. písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zradení v znení neskorších predpisov po zložení zákonom predpísaného sľubu poslanca na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva.

Toto oznámenie je vydané v zákonnej lehote 15 dní od zániku mandátu, ktorý vyžaduje § 192 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V Čekovciach dňa 03. januára 2020

                                                                                                               Milan Gregáň

                                                                                                         starosta obce Čekovce

1 2 3 4 5 6 7

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00     13:00 - 16:00
Utorok: nestránkový deň
Streda: 08:00 - 12:00     13:00 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 08:00 - 12:00     13:00 - 15:00

PEČAŤ ROZVOJA OBCÍ A MIEST

Pečať obce

Fotogaléria

Kalendár