Aktuality

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

 10.11.2018

 Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 203/2018 Z. z. vyhlásil

voľby do orgánov samosprávy obcí
a určil deň ich konania

na sobotu 10. novembra 2018

Zverejnenie počtu obyvateľov ku dňu vyhlásenia volieb do orgánov samosprávy obcí

V zmysle § 171 ods. 9 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 Obec Čekovce oznamuje,

že malo ku dňu vyhlásenia volieb, t. j. k 10. júlu 2018

428 obyvateľov.

Oznámenie o určení volebných obvodov a počtu poslancov obecného zastupiteľstva, ktorý sa v nich má zvoliť a rozsahu výkonu funkcie starostu obce Čekovce na celé funkčné obdobie 2018-2022

Obecné zastupiteľstvo v obci Čekovce na svojom zasadnutí konanom

dňa 09. 08. 2018 uznesením č. 24/4/2018 schválilo rozsah výkonu funkcie starostu obce Čekovce, volebné obvody a počet poslancov v nich pre voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať dňa 10. novembra 2018 v obci Čekovce

V zmysle § 166 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poslanci Obecného zastupiteľstva obce Čekovce

 určujú

jeden volebný obvod, ktorý tvorí obec Čekovce, na celé nasledujúce

 volebné obdobie 2018 – 2022.

V zmysle § 11 ods. 3 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov poslanci Obecného zastupiteľstva obce Čekovce

určujú

5 poslancov obecného zastupiteľstva v obci Čekovce na celé volebné obdobie 2018 – 2022.

V zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov poslanci Obecného zastupiteľstva obce Čekovce

určujú

 na celé volebné obdobie  2018 – 2022 rozsah výkonu funkcie starostu obce Čekovce

na plný úväzok.

Viac informácií nájdete:

Rozhodnutie predsedu NRSR o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí 

Dôležité informácie pre voliča


voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h

1 2 3 4

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00     13:00 - 16:00
Utorok: nestránkový deň
Streda: 08:00 - 12:00     13:00 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 08:00 - 12:00     13:00 - 15:00

PEČAŤ ROZVOJA OBCÍ A MIEST

Pečať obce

Fotogaléria

Kalendár