Aktuality

Ustanovujúce zasadanie obecného zastupiteľstva obce Čekovce 07.12.2018

 07.12.2018

P o z v á n k a

V súlade so Zák. SNR č.369/90 Zb. o obecnom zriadení a §16 rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva v Čekovciach Vás

pozývam

na ustanovujúce zasadanie obecného zastupiteľstva obce Čekovce, ktoré sa

uskutoční dňa               07.12.2018 o 16.00 hod.

v zasadačke Obecného úradu s nasledovným programom:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce Čekovce (predsedníčka volebnej komisie)
 4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce ,prevzatie osvedčenia o zvolení a insígnií
 5. Zloženie sľubu novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva a prevzatie osvedčení o zvolení
 6. Slávnostný príhovor nového starostu obce
 7. Určenie zástupcu starostu obce
 8. Návrh na zriadenie komisií
 9. Určenie platu starostu
 10. Diskusia
 11. Záver

Účasť všetkých poslancov je nutná!

                                                                                         

                                                                                                                Milan Gregáň

                                                                                                                 starosta obce

1 2 3 4 5 6

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00     13:00 - 16:00
Utorok: nestránkový deň
Streda: 08:00 - 12:00     13:00 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 08:00 - 12:00     13:00 - 15:00

PEČAŤ ROZVOJA OBCÍ A MIEST

Pečať obce

Fotogaléria

Kalendár