Obecné byty

Pridelenie nájomného bytu

Obec Čekovce je vlastníkom nájomných bytov v bytovom dome 8 bj. , ktoré boli postavené s podporou Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR a úverom od Štátneho fondu rozvoja bývania SR.  Obec plánuje v roku 2018 s výstavbou druhého bytového domu 7 bj.

Tieto byty spravuje obec Čekovce, ktorá s nájomníkmi uzatvára nájomné zmluvy. Aby mohol byť žiadateľ o nájomný byt zaradený do zoznamu žiadateľov, musí spĺňať podmienku dostatočného príjmu.

Potrebujete

 • žiadosť o pridelenie nájomného bytu
 • čestné prehlásenie o majetkových pomeroch žiadateľa
 • potvrdenie zamestnávateľa o pracovnom pomere
 • doklad o výške mesačných príjmov za predchádzajúci kalendárni rok napr.
  • ročné zúčtovanie dane za predchádzajúci kalendárny rok (zamestnanec)
  • potvrdenie o podaní daňového priznania za predchádzajúci kalendárny rok (živnostník)
  • potvrdenia o ostatných príjmoch za predchádzajúci kalendárny rok (prídavky na deti, nemocenské dávky, dôchodkové dávky atď.)
 • súhlas so spracovaním osobných úradov

Lehota na vybavenie

 • do 30 dní

Poplatok

 • bez poplatku

Kontakt

 • Obec Čekovce, Čekovce 19, 962 41 Bzovík
 • Milan Gregáň, starosta obce Čekovce, 0907 813 143, obeccekovce@zvnet.net

Upozornenie

 • Pri posudzovaní žiadostí sa berie do úvahy, či žiadateľ nemá nedoplatky voči obci na miestnych daniach a na poplatku za komunálny odpad.
 • Do zoznamu sa nezaradia žiadatelia, ktorí už boli nájomníkmi obecného bytu a boli neplatičmi.

Legislatíva

Všeobecne záväzné nariadenie obce Čekovce č. 04/2017 o podmienkach prenájmu obecných nájomných bytov schválené dňa 09. 12. 2016 uznesením č. 14/13/2016 ods. 2 písm. e).

Prílohy:

Žiadosť o pridelenie bytu

Čestné prehlásenie o majetkových pomeroch žiadateľa

Potvrdenie zamestnávateľa o pracovnom pomere

Doklad o výške mesačných príjmov za predchádzajúci kalendárny rok

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00     13:00 - 16:00
Utorok: nestránkový deň
Streda: 08:00 - 12:00     13:00 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 08:00 - 12:00     13:00 - 15:00

PEČAŤ ROZVOJA OBCÍ A MIEST

Pečať obce

Fotogaléria

Kalendár