Poslanci OZ

Podľa § 11 zákona č. 369/1990 Zb. Zákon o obecnom zriadení v znení neskorších predpisovje obecné zastupiteľstvo zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na štyri roky. 

Obecné zastupiteľstvo podľa § 12 zákona č. 369/1990 Zb. Zákona o obecnom zriadení zasadá obecné zastupiteľstvo podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace. 

Poslanci obecného zastupiteľstva v Čekovciach

  1. Miroslav Nôta - Čekovce 212, 962 41 Bzovík
  2. Stanislav Gajdošík - Čekovce 15, 962 41 Bzovík
  3. Lucia Cibuľová - Čekovce 166, 962 41 Bzovík
  4. Branislav Gajdošík - Čekovce 113, 962 41 Bzovík
  5. Ján Hanes - Čekovce 74, 962 41 Bzovík

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00     13:00 - 16:00
Utorok: nestránkový deň
Streda: 08:00 - 12:00     13:00 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 08:00 - 12:00     13:00 - 15:00

PEČAŤ ROZVOJA OBCÍ A MIEST

Pečať obce

Fotogaléria

Kalendár