Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Aktuality

Pozvánka na 7. zasadanie OZ

 05.06.2020

Obec Čekovce, Čekovce 19, 962 41  Bzovík

P o z v á n k a

V súlade s § 12, ods. 1, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a v súlade s §16 rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva v Čekovciach

Zvolávam

7. zasadanie obecného zastupiteľstva obce Čekovce, ktoré sa uskutoční dňa 08.06.2020 o 15.00 hod. v sále Kultúrneho domu v Čekovciach.

Program:

  1. Otvorenie zasadnutia,
  2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice,
  3. Ukončenie volebného obdobia kontrolórky obce.
  4. Prerokovanie majetkového vysporiadania cesty do Hája, p.č. 3500/1 s pozvanými zainteresovanými – Pozemkový fond, RD Bzovík, Katastrálny úrad
  5. Rôzne.

  1. Záver.

V Čekovciach, dňa 05.06.2020                                                     

                                                                                     ________________________

                                                                                               Milan Gregáň

                                                                                                  starosta obce


1 2 3 4 5 6 7 8 9

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00     13:00 - 16:00
Utorok: nestránkový deň
Streda: 08:00 - 12:00     13:00 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 08:00 - 12:00     13:00 - 15:00

PEČAŤ ROZVOJA OBCÍ A MIEST

Pečať obce

Fotogaléria

Kalendár