Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

2016 a staršie

Plán rokovaní obecného zastupiteľstva v Čekovciach na rok 2016

    Dátum     Pozvánka Zápisnica Materiál
8. zasadanie 
OZ

20. 05. 2016
Piatok
Pozvánka na OZ Zápisnica z 8. zasadania OZ Návrh Záverečného účtu 2015

Návrh Výročnej správy 2015
9. mimoriadne zasadanie OZ

04. 08. 2016
Štvrtok
Pozvánka na OZ Zápisnica z 9. mimoriadneho zasadania OZ
10. mimoriadne zasadanie OZ 

24. 10. 2016
Pondelok
 Pozvánka na OZ Zápisnica z 10. mimoriadneho
zasadania OZ
11. zasadanie OZ

03.11.2016
Štvrtok
Pozvánka na OZ Zápisnica z 11. zasadania OZ
12. zasadanie OZ

29.11.2016
Utorok
Pozvánka na OZ Zápisnica z 12. mimoriadneho zasadania OZ
13. zasadanie OZ

09.12.2016
Piatok
Pozvánka na OZ Zápisnica z 13. zasadania OZ Materiál Návrh
VZN 2017
Rozpočet 2017,2018,2019
14. zasadanie OZ Pozvánka na OZ Zápisnica zo 14. zasadania OZ

Plán rokovaní obecného zastupiteľstva v Čekovciach na rok 2015

Dátum  Pozvánka   Zápisnica   Materiál 
Ustanovujúce zasadanie obecného zastupiteľstva

02. 01. 2015
Piatok
Pozvánka na ustanovujúce OZ Zápisnica z ustanovujúceho OZ Bez materiálov
 2. zasadanie OZ

24. 04. 2015
Piatok
Pozvánka na OZ Zápisnica z 2. zasadania OZ  Úpravy rozpočtu
 3. zasadanie OZ

11. 06. 2015
Piatok 
Pozvánka na OZ Zápisnica z 3. zasadania OZ  Návrh záverečného účtu

Výročná správa 
 4. mimoriadne zasadanie OZ

09. 10. 2015
Piatok
 Pozvánka na OZ Zápisnica z 4. mimoriadneho zasadania OZ
5. zasadanie OZ

22. 10. 2015
Štvrtok
Pozvánka na OZ Zápisnica z 5. zasadania OZ Správa o úpravách rozpočtu č. 2/15
6. zasadanie OZ 

04. 12. 2015
Piatok
Pozvánka na OZ Zápisnica zo 6. zasadania OZ
7. zasadanie OZ

14.12. 2015
Pozvánka na OZ Zápisnica zo 7. zasadania Návrh rozpočtu na roky 2016,2017,2018

Návrhy VZN

Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva v Čekovciach pre rok 2014

11. marec 2014
utorok
 Pozvánka      
 Zápisnica    

Čerpanie rozpočtu
24. jún 2014
utorok
 Pozvánka  Zápisnica Záverečný účet
Výročná správa
12. august 2014
utorok
 Pozvánka  Zápisnica

5. decembra 2014piatok

 Pozvánka  Zápisnica Ostatné materiály VZN a rozpočet 

Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva v Čekovciach pre rok 2013

16. marca 2013  
  Materiály   
04. jún 2013   
  Pozvánka    
  
 Materiály  123
   10. september 2013  
 Pozvánka       
  
03. december 2013 

                   
 Zápisnica  
Pozvánka

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00     13:00 - 16:00
Utorok: nestránkový deň
Streda: 08:00 - 12:00     13:00 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 08:00 - 12:00     13:00 - 15:00

PEČAŤ ROZVOJA OBCÍ A MIEST

Pečať obce

Fotogaléria

Kalendár