Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2021

 04.03.2022

Zverejnenie údajov o úrovni vytriedenia komunálneho odpadu za kalendárny rok 2021

Obec v súlade s ust. § 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje v lehote do 28. februára príslušného kalendárneho roka informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok.

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Čekovce za kalendárny rok 2021 je 47,83 %.

Sadzba za uloženie zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu na skládku je pre rok 2022 vo výške 18,00 €/tonu.

V Čekovciach 28. 02. 2021               

                                                                                                                             Milan Gregáň

                                                                                                                       starosta obce Čekovce

1 2 3

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00     13:00 - 16:00
Utorok: nestránkový deň
Streda: 08:00 - 12:00     13:00 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 08:00 - 12:00     13:00 - 15:00

PEČAŤ ROZVOJA OBCÍ A MIEST

Pečať obce

Fotogaléria

Kalendár