SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Poslanci OZ

Podľa § 11 zákona č. 369/1990 Zb. Zákon o obecnom zriadení v znení neskorších predpisovje obecné zastupiteľstvo zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na štyri roky. 

Obecné zastupiteľstvo podľa § 12 zákona č. 369/1990 Zb. Zákona o obecnom zriadení zasadá obecné zastupiteľstvo podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace. 

Poslanci obecného zastupiteľstva v Čekovciach vo volebnom období 2022-2026

 1. Lucia Cibuľová - Čekovce 166, 962 41 Bzovík
 2. Michal Nôta - Čekovce 212, 962 41 Bzovík
 3. Ján Križan - Čekovce 130, 962 41 Bzovík
 4. Zuzana Ďuricová - Čekovce 115, 962 41 Bzovík 
 5. Milan Ďurica - Čekovce 155, 962 41 Bzovík

Poslanci obecného zastupiteľstva v Čekovciach vo volebnom období 2018-2022

 1. Branislav Gajdošík - Čekovce 113, 962 41 Bzovík
 2. Ján Hanes - Čekovce 74, 962 41 Bzovík
 3. Miloš Hanes - Čekovce 223, 962 41 Bzovík
 4. Miroslav Nôta - Čekovce 212, 962 41 Bzovík - vzdal sa
 5. Zlatica Križanová - Čekovce 139, 962 41 Bzovík
 6. Ján Križan - Čekovce 130, 962 41 Bzovík - náhradník

PLÁN ZASADNUTÍ Obecného zastupiteľstva v obci Čekovce pre rok 2020

 • 23. január 2020 - štvrtok
 • 24. apríl 2020 - piatok
 • 17. júl 2020 - piatok
 • 23. október - piatok
 • 11. december - piatok

PLÁN ZASADNUTÍ Obecného zastupiteľstva v obci Čekovce pre rok 2019

"V odôvodnených prípadoch je zmena termínu vyhradená.“

 • 29 marca 2019 - piatok
 • 28 júna 2019 - piatok
 • 27. septembra - piatok
 • 13. decembra - piatok

Poslanci obecného zastupiteľstva v Čekovciach vo volebnom období 2014-2018

 1. Lucia Cibuľová
 2. Branislav Gajdošík
 3. Stanislav Gajdošík
 4. Ján Hanes
 5. Miroslav Nôta

Poslanci obecného zastupiteľstva v Čekovciach vo volebnom období 2010-2014

 1. Stanislav Gajdošík
 2. Jozef Lalík
 3. Ing. Jozef Ľupták
 4. Ján Hanes
 5. Miroslav Nôta