SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Začaté správne konania

Upovedomenie o začatých správnych konaniach 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. 

Na základe zmluvy obcí a miest č. 1/2003 v znení neskorších dodatkov o zriadení Spoločného obecného úradu so sídlom v Krupine, potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Mesto Krupina, Spoločný obecný úrad, Svätotrojičné nám. č.5, 963 01 Krupina, alebo elektronicky na adresu: uradovna@krupina.sk v lehote piatich pracovných dní od dátumu zverejnenia informácie

ROK 2019

2. Číslo konania: SK 9256/2019/04
Dátum zverejnenia informácie: 01.02.2019

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks orecha na pozemku parc. č. 126 registra C KN v k. ú. Čekovce, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.

1. Číslo konania: SK 660/2019/04
Dátum zverejnenia informácie: 24.01.2019

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks pagaštan konský,  na pozemku parc. č. 132/1 registra C KN v k. ú. Čekovce, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.

ROK 2018

Číslo konania: SK 10581/2018/04
Dátum zverejnenia informácie: 25. 10. 2018

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub náletových drevín, v zložení dub cerový, hrab obyčajný, ktoré rastú na pozemkoch parc. č. 1765,1766,1767 registra E KN (parc. č. 1717/14 registra C KN) parc. č. 3114, 3115, 3116, 3117 registra E KN (parc. č. 3118/2 registra C KN) v k.ú. Čekovce,  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.

Číslo konania:  SK 10581/2018/04
Dátum zverejnenia informácie: 25. 10. 2018

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub náletových drevín, v zložení osika, borovica, breza, lieska, cer, ktoré rastú na pozemku parc. č. 3077 registra E KN (parc. č. 3084/1 registra C KN) v k.ú. Čekovce,  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.

Číslo konania: SK 10136/2018/04
Dátum zverejnenia informácie: 25.07.2018

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub náletových drevín, v zložení dub cerový, ktoré rastú na pozemkoch parc. č. 2019/1, 2019/2 registra C KN v k.ú. Čekovce,  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.

Číslo konania: SK 10069/2018/04
Dátum zverejnenia informácie: 12.07.2018

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub náletových drevín, ktoré rastú na pozemku parc. č.  3485 registra C KN v k.ú. Čekovce,  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.

Číslo konania: SK 9549/2018/04
Dátum zverejnenia informácie: 20.03.2018

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub náletových drevín na pozemkoch parc. č. 2883, 2890, 2981, 2982 registra C KN  v k.ú. Čekovce, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.

Číslo konania: SK 9568/2018/04
Dátum zverejnenia informácie: 20.03.2018

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub náletových drevín na pozemkoch parc. č. 1774, 1779/2, 1775/2 registra C KN  v k.ú. Čekovce, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.

Číslo konania: SK 9494/2018/04
Dátum zverejnenia informácie: 12.03.2018

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub náletových drevín na pozemkoch parc. č. 2110, 2111 registra E KN (2200/1 registra C KN),  2112  registra E KN (2300/7 registra C KN)  v k.ú. Čekovce, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.

ROK 2017

Číslo konania: SK 10490/2017/04
Dátum zverejnenia informácie: 10.11.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub náletových drevín na pozemku parc. č. 2507 registra E KN v k.ú. Čekovce,  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany

Číslo konania: SK 9441/2017/04
Dátum zverejnenia informácie: 24.03.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 11 ks čerešňa vtáčia, 11 ks osika, 8 ks agát, 4 ks cer, 1 ks lipa, ktoré rastú na pozemkoch parc. č. 2668/1, 2668/2, 2668/3, 2668/4, 2669, 2670, 2617 registra C KN v k.ú. Čekovce, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.

ROK 2016

Číslo konania: SK 423/2016/0
Dátum zverejnenia informácie: 27.01.2016

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub náletových drevín, ktoré rastú na pozemkoch parc. č. 1557, 1666, 1684 registra E KN v k.ú. Čekovce, zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.

ROK 2015

Číslo konania: SK 10557/2015/04
Dátum zverejnenia informácie: 23.11.2015

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, ktoré rastú na pozemku parc. č. 2885 registra C KN v k.ú. Čekovce, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.

Číslo konania: SK 10397/2015/0
Dátum zverejnenia informácie: 27.10.2015

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení hrab, dub cerový, ktoré rastú na pozemku parc. č. 3427/2 registra C KN v k.ú. Čekovce, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.

Číslo konania: SK 9249/2015/04
Dátum zverejnenia informácie: 04.03.2015

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub náletových drevín, v zložení hrab, cer, dub, ktoré rastú na pozemkoch parc. č. 1668, 1669, 1672, 1543, 1542, 1544, 1545 registra E KN v k.ú. Čekovce, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, v prvom stupni územnej ochrany.

Číslo konania: SK 124/2015/04
Dátum zverejnenia informácie: 15.01.2015

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení dub cerový, hrab, ktoré rastú na pozemkoch parc. č. 1654, 1655 registra E KN v k. ú. Čekovce, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. 

ROK 2014

Číslo konania: SK 9895/2014/04 
Dátum zverejnenia informácie: 05.09.2014

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub náletových drevín, ktoré rastú na pozemkoch parc. č. 2578, 2579, 2572 registra C KN, 2564, 2565 registra E KN v k. ú. Čekovce, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany. 
Číslo konania: SK 9898/2014/04 
Dátum zverejnenia informácie: 05.09.2014 

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení dub cerový, ktoré rastú na pozemku parc. č. 2987 registra E KN v k. ú. Čekovce, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany. 

Číslo konania: SK 9899/2014/04
Dátum zverejnenia informácie: 05.09.2014 

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub náletových drevín, ktoré rastú na pozemku parc. č. 2983 registra E KN v k. ú. Čekovce, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.

Číslo konania: SK 9998/2014/20
Dátum zverejnenia informácie: 23.09.2014

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub náletových drevín, ktoré rastú na pozemku parc. č. 2890 registra C KN v k. ú. Čekovce, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany. 

Číslo konania: SK 10029/2014/04
Dátum zverejnenia informácie: 14.10.2014

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub náletových drevín, ktoré rastú na pozemku parc. č. 3067 E KN v k. ú. Čekovce, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.