SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Knižnica

Verejná knižnica bola zriadená obcou. Knihovníčkou je p. Marta Križanová.

Knižničný fond v súčasnosti tvorí 2 704 ks knižničných jednotiek, ktoré sú spracované neautomatizovane. Fond je usporiadaný do tematických okruhov s dodržaním abecedného triedenia, čo umožňuje čitateľom knižnice zjednodušenú orientáciu pri vyhľadávaní literatúry.

V priestoroch knižnice sa nachádza internetová čitáreň. Návštevníci majú možnosť bezplatného prístupu k informáciám. K dispozícií sú 2 PC.

Výpožičný čas:

Nedeľa alebo podľa dohovoru s p. knihovníčkou

Nemilovať knihu,
znamená nemilovať múdrosť.
Nemilovať však znamená,
stávať sa hlupákom.


(J. A. Komenský)