SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Úradná tabuľa

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 9)
Názov Popis Dátum
Pozvánka na 6. zasadanie obecného zastupiteľstva obce Čekovce, ktoré sa uskutoční dňa 16. 12. 2023 t. j. v sobotu o 17.00 hod. v dočasnej kancelárii Obecného úradu Čekovce, Čekovce 83, 962 41 - 14.12.2023
Ponuka na predaj nehnuteľného majetku patriaca do dedičstva II. kolo - 08.12.2023
NÁVRH CENNÍK za poskytované služby obcou a za prenájom obecného majetku - 01.12.2023
NÁVRH Všeobecne záväzné nariadenie č. 03/2024 o organizácii miestneho referenda v obci ČEKOVCE - 01.12.2023
NÁVRH Všeobecné záväzné nariadenie č. 02/2024 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy - 01.12.2023
NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE ČEKOVCE č. 01/2024 na kalendárny rok 2024 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - 01.12.2023
Návrh rozpočtu na roky 2024, 2025, 2025 - 01.12.2023
Ponuka na predaj nehnuteľného majetku patriacemu do dedičstva - 17.10.2023
Verejná obchodná súťaž Obec Čekovce zverejňuje oznámenie o zámere predaja nehnuteľnosti formou verejnej obchodnej súťaže 22.09.2023
Generované portálom Uradne.sk