SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Osvedčovanie podpisov a listín

Zákon č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami 

  1. Osvedčovanie podpisov
  2. Osvedčovanie listín

1. OSVEDČOVANIE PODPISOV

Pri osvedčovaní podpisu je potrebné predložiť nasledovné doklady: 

  • listina, na ktorej má byť osvedčený podpis 
  • občiansky preukaz 
  • správny poplatok 2,00 Eur za každý podpis 

Podľa zákona č. 599/2001 Z. z. o svedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami sa osvedčovanie vykonáva v úradnej miestnosti obce. Ak žiada o osvedčenie podpisu fyzická osoba, ktorá sa zo zdravotných dôvodov nemôže dostaviť do úradnej miestnosti obce, možno osvedčenie vykonať na inom vhodnom mieste. 
Osvedčujúci orgán nezodpovedná za obsah a formálnu správnosť listiny, zodpovedá za to, že podpis na listine urobila osoba, ktorej podpis je osvedčovaný.

2. OSVEDČOVANIE LISTÍN

Pri osvedčovaní podpisu je potrebné predložiť nasledovné doklady: 

  • originál alebo osvedčená fotokópia listiny 
  • odpis, fotokópia listiny 
  • správny poplatok 2,00 Eur za každú, aj začatú stranu. 

Osvedčovanie listiny sa vykonáva výhradne v úradnej miestnosti, identifikácia osoby, ktorá predkladá listinu na osvedčenie nie je nutná. Obec pri osvedčovaní listín zodpovedá za to, že odpis listiny alebo jej kópia sa zhoduje s predloženým originálom listiny alebo jej osvedčeným originálom alebo s jej osvedčenou kópiu. Neosvedčuje sa obsah, správnosť, ani pravdivosť skutočností uvádzaných v listine. Fotokópia musí byť dokonalá, presne zhodná s originálom, nie je prípustné, aby bol text nečitateľný alebo sa pečiatka a podpis nedali rozoznať.