SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Účtovné závierky

HOPODÁRENIE OBCE ČEKOVCE za jednotlivé roky a register účtovných závierok nájdete na stánkach:

Podľa Zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, účtovná jednotka, ktorá musí mať účtovnú závierku overenú audítorom je povinná vyhotovovať výročnú správu.