SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Archív zmlúv

Povinné zverejňovanie - zmluvy o zábezpeke

Povinné zverejňovanie zmlúv - zmluvy nájomné

Povinné zverejňovanie zmlúv - ostatné zmluvy

Zmluva Dexia
Zmluva Dexia
Úver Prima banka 2012
Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti Bendík
Zmluva o prevádzkovaní vodovodu Čekovce časť Oprcheľ Majer
Zmluva Centrum voľného času Krupina
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie BBSK
Zmluva o reklame Detronics
zmluva o účinkovaní FS HONT TCHH
Darovacia zmluva Rasannwelding. s. r. o.
Hromadná licenčná zmluva SOZA teplákový ples I.
Hromadná licenčná zmluva SOZA teplákový ples II
Kúpna zmluva "Babicov dom"
Zmluva o výpožičke
Zmluva o dielo Kamerový systém
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZV02829
Zmluva o poskytovaní služieb, projektová dokumentácia kamerový systém
Zmluva o municipálnom úvere - Eurofondy (A) č.49/001/15
Dohoda o vydaní a vyplnení blankozmenky č. 4900115
Zmluva o poskytnutí služieb na prípravu žiadosti o NFP PRV 2007-2013 - opatrenie 3.4.2. Kamerový systém
Zmluva o poskytnutí služieb na externý manažment porojektu PRV 2007-2013 - opatrenie 3.4.2 Kamerový systém
Poistná zmluva č. 6001945966 Kamerový systém
Zmluva č. 1025/2015SRŠ o poskyt. dotácie zo ŠR pr. MŠVVaŠ
Zmluva č. 76428 o poskytnutí dotácie pre DHZ
Zmluva ENVI-PAK č. SZH1021201515
Zmluva o dielo č. 1/2016 rozšírenie kapacít MŠ
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-BB-166-43/2016 protipožiarny vozík
Príloha č. 2 k Zmluve o výpožičke č. KRHZ-BB166-432016.pdf
Zmluva o poskytnutí dotácie z kapitoly MDVaRR SR na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí
Kúpna zmluva - Hanesová
Zmluva č. 623/2016/ODDF o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2016 z BBSK
Zmluva o manažmente projektu kompostovisko
Dohoda o vydaní a vyplnení blankozmenky 49/003/16
Municipálny úver 49/003/16
Zmluva zimná údržba RD Bzovík
Mandátna zmluva dohľad nad spracovaním zadania na UP Čekovce
Zmluva o dlhodobom prenájme pozemku
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve uzatvorená podľa § 289 nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších prdpisov - ULTRASTAV s. r. o.
Zmluva o dielo 2/17 zriadenie obecného kompostoviska - LORAKK, s. r. o.
Zmluva č. MC24032017 o vytvorení webstránky, domény a webhostingu