SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Vybavenosť obce

 • Potraviny

áno

 • Materská škola

áno

 • Rímsko-katolícky kostol

áno

 • Bytový dom

áno

 • Farský úrad

áno

 • Elektrická energia, verejné osvetlenie

áno

 • Rozhlas

áno

 • Plyn

nie

 • Mobilný operátor

áno

 • Cesta I. triedy

nie

 • Cesta II. triedy

nie

 • Cesta III. triedy

áno

 • Vodovod

áno

 • Kanalizácia

nie

 • ČOV

nie

 • Internet

áno

 • Zberné dvory

nie

 • Kompostovisko

nie

 • Zariadenie na zhodnocovanie a zneškodnenie odpadov

nie

 • Kultúrny dom

áno

 • Knižnica

áno

 • Klub dôchodcov

áno

 • Folklórny súbor

nie

 • Klub mládeže

áno

 • Kino

nie

 • Divadelný súbor

nie

 • Športový klub

nie

 • Športové ihrisko prírodné

áno

 • Športové ihrisko umelé

nie

 • Telocvičňa

nie

 • Prírodné klzisko

áno

 • Zimný štadión

nie

 • Dobrovoľný hasičský zbor

áno

 • Poľovné združenie

áno

 • Pozemkové spoločenstvo Urbár

áno

 • Ubytovacie zariadenie

áno

 • Stravovacie zariadenie

nie

 • Pohostinské zariadenie

áno

 • Informačné centrum

nie

 • Vyhliadkové veže

nie