SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Rozpočet obce

Podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, dotácií zo štátneho rozpočtu a z ďalších zdrojov. Obec môže na plnenie svojich úloch použiť taktiež návratné zdroje financovania a prostriedky mimorozpočtových peňažných fondov. 

Základom finančného hospodárenia obce je rozpočet obce, ktorý sa zostavuje na obdobie jedného kalendárneho roka.  Pred schválením je rozpočet obce zverejnený minimálne na 15 dní spôsobom v obci obvyklým, aby sa k nemu mohli obyvatelia obce vyjadriť, to platí aj o záverečnom účte obce, ako aj o návrhu na vyhlásenie dobrovoľnej zbierky. 
Prebytky rozpočtu obce možno previesť do mimorozpčtového preňažného fondu obce alebo do rozpočtu obce na ďalší kalendárny rok. 

SCHVÁLENÝ ROZPOČET OBCE