SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Samospráva

Samosprávny kraj: Banskobystrický
Okres: Krupina
Región: Krupinská Planina
IČO: 00319791
DIČ: 2021152463
Kód obce: 518255
Počet obyvateľov: 451

Starosta: Milan Gregáň
Pracovníčka: Ing. Eva Halajová
Tel./fax.: +421 45 55 95 211
E-mail: obeccekovce@zvnet.net


Podľa § 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou obce a jej majetku, všetky záležitosti, ktoré ako jej samosprávnu pôsobnosť upravuje osobitný zákon, ak takého úkony podľa zákona nevykonáva štát alebo iná právnická osoba alebo fyziská osoba.

Samosprávu obce vykonávajú obyvatelia obce:

a) orgánmi obce
b) miestnym referendom,
c) zhromaždením obyvateľov obce.

Obecný úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom.