SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 56)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
10/2024 Externý projektový manažment v rámci §2 Dotácia na individuálne potreby obcí: Výzva na predkladania žiadostí 2/2024 Odb.: Obec Čekovce
Dod.: MUNI CONSULT, s. r. o.
990 €
09/2024 Zmluva o zabezpečení odbornej praxe žiakov Odb.: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Jabloňová 1351, Zvolen
Dod.: Obec Čekovce
0 €
SSE MZ 011/2024 Zmluva o odbere elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku zariadenia na výrobu elektriny z malého zdroja Odb.: Obec Čekovce
Dod.: Stredoslovenská energetika, a. s.
0 €
7/2024 Kúpna zmluva "školský program" na dodávku ovocia, zeleniny a výrobkov z nich uzavretá podľa ust. § 409 a násl. Obchodného zákonníka medzi účastníkmi. Odb.: Obec Čekovce
Dod.: Valman, s.r.o.
0 €
9489001184 Poistná zmluva pre úrazové poistenie Odb.: Obec Čekovce
Dod.: KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
101.46 €
3241114 Dotácia z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky Odb.: Obec Čekovce
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
3 000 €
UCO2023/OL2198 Úprava práv a povinností zmluvných strán pri nakladaní s určenými zložkami odpadu uvedeného v čl. II ods. 3 tejto zmluvy. Odb.: Obec Čekovce
Dod.: ESPIK Group s.r.o.
0 €
Dodatok č. 2 Odmena za poskytovanie služieb a platobné podmienky Odb.: Obec Čekovce
Dod.: TECHenergo, s.r.o.
864 €
202311-Z10kW-0195 Zmluva o pripojení malého zdroja - zariadenia na výrobu elektriny z obnoviteľného zdroja do distribučnej sústavy Odb.: Obec Čekovce
Dod.: Stredoslovenská distribučná, a.s.
0 €
12024 Výkon inžinierskej činnosti v štádiu realizácie stavebného diela a po dokončení stavby-výkon technického dozoru investora (stavebný dozor).Projekt: "Stavebné práce v obci Čekovce" Odb.: Obec Čekovce
Dod.: JaSy-sk, s.r.o.
2 750 €
Generované portálom Uradne.sk