SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 41)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
č. 107/004/23 Poskytnutie úveru bankou klientovi za podmienok dohodnutých v zmluve. Odb.: Obec Čekovce
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
100 000 €
25/2023 Zmluva o nájme nájomného bytu Odb.: Pavel Tuhársky
Dod.: Obec Čekovce
171.96 €
095007 Zmluva o nájme nájomného bytu Odb.: Miroslav Nôta
Dod.: Obec Čekovce
171.96 €
24/2023 Zmluva o účte Municipálneho úveru - Univerzál Odb.: Obec Čekovce
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
0 €
136_2023 Spracovanie Územnoplánovacej dokumentácie Odb.: Obec Čekovce
Dod.: Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky
5 705 €
21/2023 Poskytnutie reklamných a propagačných predmetov do výšky 50,00 eur pre Obec Čekovce, pri príležitosti usporiadania podujatia "Deň detí a rodiny", ktoré sa uskutoční dňa 01.07.2023. Odb.: Obec Čekovce
Dod.: COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo
50 €
20/2023 Zabezpečenie činnosti odborne spôsobilej osoby pri obstarávaní územnoplánovacej dokumentácie "Zmeny a doplnky č. 1 územného plánu obce Čekovce" Odb.: Obec Čekovce
Dod.: Ing. arch. Karol ĎURENEC s. r. o.
480 €
19/2023 Podpora kultúrneho podujatia Odb.: Obec Čekovce
Dod.: Wittur s. r. o.
50 €
Dodatok č. 1 k Dohode č. 23/33/054/102 Doplnenie dohody o ďalšie číslo bankového účtu Odb.: Obec Čekovce
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
0 €
Dodatok č. 1 Poistná zmluva č. 610/036305-2 Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu Odb.: Obec Čekovce
Dod.: Wüstenrot poisťovňa, a.s.
1 384 €
Dodatok č. 5 k Zmluve o dielo z dňa 28.02.2022 3.1 Dodatkom sa menia príslušné položky rozpočtu špecifikované v „Prílohe č. 6A – Zmeny počas realizácie stavebného diela“, časť Zmena č. 01 – „Zmena a doplnenie oplechovania na streche“ a to Odb.: Obec Čekovce
Dod.: DAG SLOVAKIA, a.s.
0 €
15/2023 Na základe zmluvy dodať kupujúcemu pre účely Materskej školy tovar zo sortimentu výrobkov podľa ponuky prevádzkových jednotiek predávajúceho č. 02-081, Čekovce 20, 962 41 Bzovík Odb.: Obec Čekovce
Dod.: COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo
0 €
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní služieb tepelno-technického zariadenia zo dňa 01. 06. 2020 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní služieb tepelno-technického zariadenia zo dňa 01. 06. 2020 Odb.: Obec Čekovce
Dod.: TECHenergo, s.r.o.
985.90 €
110/181/2023 Dodávky tovarov Odb.: Obec Čekovce
Dod.: AG FOODS SK s.r.o.
0 €
224451 Dodávky tovarov. Tovar dodávaný predávajúcim vyhovuje potravinovému kódexu SR Odb.: Obec Čekovce
Dod.: Bidfood Slovakia s. r. o.
0 €
tz2023-05-12mg1 Aktualizácia programov, systémová podpora a licenčná zmluva Odb.: Obec Čekovce
Dod.: TOPSET Solutions s. r. o.
114 €
10/2023 Dodať kupujúcemu dohodnutý tovar spolu s dokladmi vzťahujúcimi sa na tovar a previesť na kupujúceho vlastnícke právo k tovaru Odb.: Obec Čekovce
Dod.: KIPA,s.r.o.
0 €
3231098 Zmluva č. 323 1098 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka Odb.: Obec Čekovce
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
3 000 €
RA-SNCA/20198861 Vydanie a používanie kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať Odb.: Obec Čekovce
Dod.: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
0 €
0072023/Z Dodávka čerstvého ovocia a zeleniny, ovocných a zeleninových štiav a ovocného pyré, sirupov a jedlých olejov Odb.: Obec Čekovce
Dod.: Valman, s.r.o.
0 €
Generované portálom Uradne.sk