SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Demografia

Obec Čekovce patrí do kategórie malých obcí. Podľa Štatistického úradu Slovenskej republiky za rok 2016 mala obec Čekovce 458 obyvateľov trvalo bývajúcich v obci. Z toho 223 mužov, čo tvorí 49 % z počtu obyvateľov a 235 žien, čo je 51 % z celkového obyvateľstva.

Roky
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Stav
405
399
396
392
444
440
445
455
458
458
Muži
193
191
189
185
219
215
215
218
224
223
Ženy
212
208
207
207
225
225
230
237
234
235

Na základe doterajších historických záznamov,  najvyšší počet obyvateľov, t. j. 846, mala obec v r. 1961.

Podľa demografického vývoja obce možno zistiť charakteristiku obecnej komunity. Vývoj počtu obyvateľov v obci Čekovce je výsledkom populačnej dynamiky - pôrodnosti, úmrtnosti a migrácie. Počet obyvateľov v obci Čekovce sa podľa údajov štatistického úradu Slovenskej republiky za obdobie od roku 2007 - 2016 vyvíjal nasledovne:

Rok
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Počet obyvateľov k 1. 1.
413
405
399
396
438
444
440
445
455
458
Živonarodení
3
7
4
4
7
8
12
6
12
11
Zomretí
6
9
10
6
3
7
7
1
4
6
Prirodzený prírastok
-3
-2
-6
-2
4
1
5
5
8
5
Prisťahovaní
9
8
7
7
8
7
10
12
4
2
Vysťahovaní
14
12
4
9
6
12
10
7
9
7
Migračné saldo
-5
-4
3
-2
2
-5
0
5
-5
-5
Celkový prírastok
-8
-6
-3
-4
6
-4
5
10
3
0
Počet obyvateľov k 31.12.
405
399
396
392
444
440
445
455
458
458