Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Aktuality

Pozvánka na 8. zasadanie OZ

 25.09.2020

Obec Čekovce, Obecný úrad Čekovce 19,  962 41 Bzovík

P o z v á n k a

V súlade so Zák. SNR č.369/90 Zb. o obecnom zriadení a §16 rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva v Čekovciach

Zvolávam

8. zasadanie obecného zastupiteľstva obce Čekovce, ktoré sa uskutoční dňa 29.09.2020 o 16.00 hod.

v zasadačke Obecného úradu s nasledovným programom:

 1. Otvorenie.
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice.
 3. Schválenie záverečného účtu obce Čekovce za rok 2019
 4. Výročná správa za rok 2019
 5. Audit za rok  2019
 6. Schválenie právneho úkonu – záložnej zmluvy
 7. Kúpna zmluva, parcela 2300/9, 2300/10
 8. Projekt KD
 9. ,,Detské ihrisko“- štátny dohľad
 10. UVO kontrola 7 bj
 11. Čierne skládky
 12. Rôzne :

- zrušenie uznesenia

- zápis zápisníc

 1. Záver 

Účasť všetkých poslancov je nutná!

V Čekovciach  24.09.2020

                                                                                                                              Milan Gregáň

                                                                                                                              starosta obce


1 2 3 4 5 6 7 8 9

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00     13:00 - 16:00
Utorok: nestránkový deň
Streda: 08:00 - 12:00     13:00 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 08:00 - 12:00     13:00 - 15:00

PEČAŤ ROZVOJA OBCÍ A MIEST

Pečať obce

Fotogaléria

Kalendár