Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Aktuality

Pozvánka na 9. zasadanie OZ

 27.12.2020

Obec Čekovce, Obecný úrad Čekovce 19,  962 41 Bzovík


P o z v á n k a 


V súlade so Zák. SNR č.369/90 Zb. o obecnom zriadení a §16 rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva v Čekovciach


Zvolávam


9. zasadanie obecného zastupiteľstva obce Čekovce, ktoré sa uskutoční

dňa 29.12.2020 o 16.00 hod. v sále v KD

s nasledovným programom:

  1. Otvorenie
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
  3. Správa o rozpočtovom provizóriu obce Čekovce na rok 2021.
  4. Schválenie právneho úkonu - záložnej zmluvy BD č. 95.
  5. Rôzne.
  6. Záver.

Organizáciou a vedením schôdze poverujem poslanca OZ Jána Križana z dôvodu ochorenia starostu na Covid 19.
Účasť všetkých poslancov je nutná!V Čekovciach  26.12.2020

Milan Gregáň

starosta obce

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00     13:00 - 16:00
Utorok: nestránkový deň
Streda: 08:00 - 12:00     13:00 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 08:00 - 12:00     13:00 - 15:00

PEČAŤ ROZVOJA OBCÍ A MIEST

Pečať obce

Fotogaléria

Kalendár