Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Aktuality

Pozvánka na zasadnutie OZ 31.05.2021

 28.05.2021

Obec Čekovce, Čekovce 19, 962 41  Bzovík

P o z v á n k a

V súlade s § 12, ods. 1, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a v súlade s §16 rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva v Čekovciach

Zvolávam

10. zasadanie obecného zastupiteľstva obce Čekovce, ktoré sa uskutoční dňa 31.05.2021 o 17.30 hod. v Kultúrnom dome v Čekovciach.

Program:

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
 3. Schválenie programu zasadania OZ
 4. Kontrola uznesení z OZ
 5. Schválenie zasadnutí OZ
 6. Vyjadrenie k neuskutočnenému zvolanému zasadnutiu OZ – 29.12.2020 a k zasadnutiam OZ v roku 2021
 7. Informácia o fungovaní obce v rozpočtovom provizóriu z dôvodu ,, neschválenia“ záverečného účtu za rok 2019.
 8. Informácia o uskutočnených vyšetrovaniach a kontrolách v obci.
 9. Stav DHZO
 10. Rôzne : Žiadosť o rekonštrukciu obecnej budovy
 11. Záver.

V Čekovciach, dňa 27.05.2021

                                                                                                                      ________________________

                                                                                                                                 Milan Gregáň

                                                                                                                                 starosta obce


Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00     13:00 - 16:00
Utorok: nestránkový deň
Streda: 08:00 - 12:00     13:00 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 08:00 - 12:00     13:00 - 15:00

PEČAŤ ROZVOJA OBCÍ A MIEST

Pečať obce

Fotogaléria

Kalendár