Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Aktuality

Pozvánka na 11. zasadnutie OZ dňa 30.06.2021 o 16:00 h v sále KD

 28.06.2021

Obec Čekovce, Obecný úrad Čekovce 19,  962 41 Bzovík.

P o z v á n k a

V súlade so Zák. SNR č.369/90 Zb. o obecnom zriadení a §16 rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva v Čekovciach

Zvolávam

11. zasadanie obecného zastupiteľstva obce Čekovce, ktoré sa uskutoční dňa 30.06.2021 o 16.00 hod. v zasadačke Obecného úradu s nasledovným programom:

  1. Otvorenie.
  2. Voľba návrhovej komisie
  3. Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice.
  4. Schválenie záverečného účtu obce Čekovce za rok 2020
  5. Výročná správa za rok 2020
  6. Účtovný audit za rok  2020
  7. Rôzne – rozpočtové provizórium
  8. Záver 

Účasť všetkých poslancov je nutná!

V Čekovciach  25.06.2021

                                                                                                        Milan Gregáň

                                                                                                               starosta obce


Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00     13:00 - 16:00
Utorok: nestránkový deň
Streda: 08:00 - 12:00     13:00 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 08:00 - 12:00     13:00 - 15:00

PEČAŤ ROZVOJA OBCÍ A MIEST

Pečať obce

Fotogaléria

Kalendár