Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Aktuality

Pozvánka na 12. zasadnutie OZ dňa 30.09.2021 o 17:00 h v sále KD

 27.09.2021

Obec Čekovce, Obecný úrad Čekovce 19,  962 41 Bzovík.

P o z v á n k a

V súlade so Zák. SNR č.369/90 Zb. o obecnom zriadení a §16 rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva v Čekovciach

Zvolávam

12. zasadanie obecného zastupiteľstva obce Čekovce, ktoré sa uskutoční dňa 30.09.2021 o 17.00 hod. v zasadačke Obecného úradu s nasledovným programom:

  1. Otvorenie.
  2. Voľba návrhovej komisie.
  3. Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice.
  4. Vysporiadanie pozemkov v areáli materskej školy, parc.541.
  5. Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na rekonštrukciu Kultúrneho domu a obecného úradu. 
  6. Žiadosť o poskytnutie podpory v súlade so zákonom č.150/2013 o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov - Dôstojná staroba.
  7. Rôzne – informácia o dôsledkoch kontroly vodného toku v obci.
  8. Záver. 

Účasť všetkých poslancov je nutná!

V Čekovciach  24.09.2021

                                                                                                        Milan Gregáň

                                                                                                               starosta obce

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00     13:00 - 16:00
Utorok: nestránkový deň
Streda: 08:00 - 12:00     13:00 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 08:00 - 12:00     13:00 - 15:00

PEČAŤ ROZVOJA OBCÍ A MIEST

Pečať obce

Fotogaléria

Kalendár