Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Aktuality

Pozvánka na 16. zasadnutie OZ dňa 24.06.2022 o 16:00 h v sále KD

 20.06.2022

Obec Čekovce, Obecný úrad Čekovce 19,  962 41 Bzovík.

P o z v á n k a

V súlade so Zák. SNR č.369/90 Zb. o obecnom zriadení a §16 rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva v Čekovciach

Zvolávam

16. zasadanie obecného zastupiteľstva obce Čekovce, ktoré sa uskutoční dňa 24.06.2022 o 16.00 hod. v sále Obecného úradu, s nasledovným programom:

  1. Otvorenie.
  2. Určenie návrhovej komisie.
  3. Kontrola uznesení.
  4. Schválenie záverečného účtu obce Čekovce za rok 2021
  5. Výročná správa za rok 2021
  6. Správa audítorov za rok 2021
  7. Určenie volebného obvodu v budúcom volebnom období
  8. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu na celé funkčné obdobie a určenie počtu poslancov na celé volebné obdobie
  9. Rôzne : Obecný rozhlas návrh rekonštrukcie
  10. Záver

Účasť všetkých poslancov je nutná!

V Čekovciach  20.06.2022                 

                                                                       

                                                                                                                                 Milan Gregáň

                                                                                                                                 starosta obce

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00     13:00 - 16:00
Utorok: nestránkový deň
Streda: 08:00 - 12:00     13:00 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 08:00 - 12:00     13:00 - 15:00

PEČAŤ ROZVOJA OBCÍ A MIEST

Pečať obce

Fotogaléria

Kalendár