Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Aktuality

Oznam o zrušení zasadnutia OZ

 02.09.2022

Obec Čekovce, Obecný úrad Čekovce 19,  962 41 Bzovík.

Oznam o zrušení zasadnutia OZ

V súlade so Zák. SNR č.369/90 Zb. o obecnom zriadení a §16 rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva v Čekovciach

Zvolávam

17. zasadanie obecného zastupiteľstva obce Čekovce, ktoré sa uskutoční dňa 02.09.2022 o 16.00 hod. v sále Obecného úradu, s nasledovným programom:

Plánované zasadnutie obecného zastupiteľstva je zrušené z dôvodu ospravedlnenia sa z účasti nadpolovičnej väčšiny

poslancov.

Ospravedlnili sa : B.Gajdošík, M.Hanes, J.Križan

  1. Otvorenie.
  2. Určenie návrhovej komisie.
  3. Kontrola uznesení.
  4. Žiadosť o zmenu a aktualizáciu územného plánu obce Čekovce.
  5. Realizácia projektu rekonštrukcia KD a Obecného úradu.
  6. Realizácia projektu Obnova pomníka obetiam I. sv. vojny.
  7. Rôzne:
  8. Záver

Účasť všetkých poslancov je nutná!

V Čekovciach  02.09.2022                 

                                                                                                                                 Milan Gregáň

                                                                                                                                 starosta obce

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00     13:00 - 16:00
Utorok: nestránkový deň
Streda: 08:00 - 12:00     13:00 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 08:00 - 12:00     13:00 - 15:00

PEČAŤ ROZVOJA OBCÍ A MIEST

Pečať obce

Fotogaléria

Kalendár