Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Oznamy obce

Pozvánka na 18. zasadnutie OZ dňa 20.10.2022 o 17:00 h v Klube dôchodcov, budova pošty č.83, Čekovce

 17.10.2022

Obec Čekovce, Obecný úrad Čekovce 19,  962 41 Bzovík.

P o z v á n k a

V súlade so Zák. SNR č.369/90 Zb. o obecnom zriadení a §16 rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva v Čekovciach

Zvolávam

18. zasadanie obecného zastupiteľstva obce Čekovce, ktoré sa uskutoční dňa 20.10.2022 o 17.00 hod. v Klube dôchodcov, budova pošty s nasledovným programom:

  1. Otvorenie.
  2. Určenie návrhovej komisie.
  3. Kontrola uznesení.
  4. Žiadosť o zmenu a aktualizáciu územného plánu obce Čekovce.
  5. Použitie rezervného fondu na opravu čističky odpadových vôd pri bytovke 8bj.
  6. Žiadosť o preplatenie nevyčerpanej dovolenky.
  7. Rôzne:
  8. Záver

        

Účasť všetkých poslancov je nutná!

V Čekovciach  14.10.2022                 

                                                                                                                                 Milan Gregáň

                                                                                                                                 starosta obce

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00     13:00 - 16:00
Utorok: nestránkový deň
Streda: 08:00 - 12:00     13:00 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 08:00 - 12:00     13:00 - 15:00

PEČAŤ ROZVOJA OBCÍ A MIEST

Pečať obce

Fotogaléria

Kalendár