SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Kultúra

Kultúra v obci je nevyhnutnou podmienkou ponuky kultúrno-spoločenského vyžitia sa vlastných obyvateľov. Je prejavom spoločenskej úrovne a kultúrnej vyspelosti daného sídla a regiónu. 

Kultúrna aktivita v obci Čekovce má vidiecky charakter. Na organizácií spoločenského života sa podieľa aj obecná samospráva poskytovaním priestorov pre jednotlivé podujatia, a taktiež spolupodieľaním sa na organizovaní kultúrnych a športových podujatí. 

Obecný úrad organizuje kultúrne a športové podujatia miestneho pravidelného alebo nepravidelného charakteru. 

Medzi pravidelné miestne podujatia patrí oslavy ku dňu matiek, otcov a detí, Mikulášu, teplákový ples, oslavy pri životných jubileách občanov, rovnako ako aj uvítanie detí do života. Každoročne obec organizuje Silvestrovskú zábavu. 

Medzi nepravidelné mieste podujatia patria v našej obci stavanie mája, oslavy výročia obce, udeľovanie čestného občianstva, dobrovoľné hasičské súťaže, futbalové turnaje, hokejové turnaje. 
Vzhľadom na rozlohu a počet obyvateľov obce je počet organizovaných kultúrnych a športových podujatí dostatočný.

Pre obyvateľov obce je ku kultúrnym a športovým aktivitám a podujatiam k dispozícií kultúrny dom, obecná knižnica, klub dôchodcov, klub mládeže, futbalové ihrisko, detské ihrisko. 

V obci Čekovce sa 11.10.2014 konal šiesty ročník súťaže „Tradičná chuť Hontu“. Jednalo sa o súťaž vo varení tradičných jedál z miestnych surovín. Súčasťou podujatia bol kultúrny program, verejná ochutnávka súťažných jedál, prezentácia potravinárskych, spracovateľských a obchodných firiem, odborný seminár a ďalšie zaujímavé aktivity.

Pre ďalšie kultúrne vyžitie občania využívajú podujatia v priľahlých obciach, prípadne v okresnom meste Krupina, kde často naši občania či starosta obec reprezentujú. Ide o podujatia ako Guľáš majster, Klobásový festival, dobrovoľné hasičské súťaže, súťaže Plameň, atď. 

V roku 2014 bol obnovený a z vlastných prostriedkov čiastočne zrekonštruovaný starší dom vo vlastníctve obce, ktorý v súčasnosti slúži ako pamätná izba zachytávajúca históriu života a kultúrne dedičstvo Čekoviec a jej obyvateľov.