Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Demografia

Obec Čekovce patrí do kategórie malých obcí. Podľa Štatistického úradu Slovenskej republiky za rok 2016 mala obec Čekovce 458 obyvateľov trvalo bývajúcich v obci. Z toho 223 mužov, čo tvorí 49 % z počtu obyvateľov a 235 žien, čo je 51 % z celkového obyvateľstva.

Roky

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Stav

405

399

396

392

444

440

445

455

458

458

Muži

193

191

189

185

219

215

215

218

224

223

Ženy

212

208

207

207

225

225

230

237

234

235

Na základe doterajších historických záznamov,  najvyšší počet obyvateľov, t. j. 846, mala obec v r. 1961.

            Podľa demografického vývoja obce možno zistiť charakteristiku obecnej komunity. Vývoj počtu obyvateľov v obci Čekovce je výsledkom populačnej dynamiky - pôrodnosti, úmrtnosti a migrácie. Počet obyvateľov v obci Čekovce sa podľa údajov štatistického úradu Slovenskej republiky za obdobie od roku 2007 - 2016 vyvíjal nasledovne:

Rok

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Počet obyvateľov

 k 1. 1.

413

405

399

396

438

444

440

445

455

458

Živonarodení

3

7

4

4

7

8

12

6

12

11

Zomretí

6

9

10

6

3

7

7

1

4

6

Prirodzený prírastok

-3

-2

-6

-2

4

1

5

5

8

5

Prisťahovaní

9

8

7

7

8

7

10

12

4

2

Vysťahovaní

14

12

4

9

6

12

10

7

9

7

Migračné saldo

-5

-4

3

-2

2

-5

0

5

-5

-5

Celkový prírastok

-8

-6

-3

-4

6

-4

5

10

3

0

Počet obyvateľov k 31.12.

405

399

396

392

444

440

445

455

458

458

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00     13:00 - 16:00
Utorok: nestránkový deň
Streda: 08:00 - 12:00     13:00 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 08:00 - 12:00     13:00 - 15:00

PEČAŤ ROZVOJA OBCÍ A MIEST

Pečať obce

Fotogaléria

Kalendár