Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Obecné byty

Pridelenie nájomného bytu

Obec Čekovce je vlastníkom nájomných bytov v bytovom dome 8 bj. , ktoré boli postavené s podporou Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR a úverom od Štátneho fondu rozvoja bývania SR.  

Obec  v roku 2019 ukončila výstavbu druhého bytového domu 7 bj s podporou Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR a úverom od Štátneho fondu rozvoja bývania SR.

Tieto byty spravuje obec Čekovce, ktorá s nájomníkmi uzatvára nájomné zmluvy. Aby mohol byť žiadateľ o nájomný byt zaradený do zoznamu žiadateľov, musí spĺňať podmienku dostatočného príjmu.

Potrebujete

 • žiadosť o pridelenie nájomného bytu
 • čestné prehlásenie o majetkových pomeroch žiadateľa
 • potvrdenie zamestnávateľa o pracovnom pomere
 • doklad o výške mesačných príjmov za predchádzajúci kalendárni rok napr.
  • ročné zúčtovanie dane za predchádzajúci kalendárny rok (zamestnanec)
  • potvrdenie o podaní daňového priznania za predchádzajúci kalendárny rok (živnostník)
  • potvrdenia o ostatných príjmoch za predchádzajúci kalendárny rok (prídavky na deti, nemocenské dávky, dôchodkové dávky atď.)
 • súhlas so spracovaním osobných úradov
 • údaje o spoločne posudzovaných osobách

Lehota na vybavenie

 • do 30 dní

Poplatok

 • bez poplatku

Kontakt

 • Obec Čekovce, Čekovce 19, 962 41 Bzovík
 • Milan Gregáň, starosta obce Čekovce, 0907 813 143, obeccekovce@zvnet.net

Upozornenie

 • Pri posudzovaní žiadostí sa berie do úvahy, či žiadateľ nemá nedoplatky voči obci na miestnych daniach a na poplatku za komunálny odpad.
 • Do zoznamu sa nezaradia žiadatelia, ktorí už boli nájomníkmi obecného bytu a boli neplatičmi.

Legislatíva

Všeobecne záväzné nariadenie obce Čekovce č. 04/2017 o podmienkach prenájmu obecných nájomných bytov schválené dňa 09. 12. 2016 uznesením č. 14/13/2016 ods. 2 písm. e).

Prílohy:

Žiadosť o pridelenie bytu

Čestné prehlásenie o majetkových pomeroch žiadateľa

Potvrdenie zamestnávateľa o pracovnom pomere

Doklad o výške mesačných príjmov za predchádzajúci kalendárny rok

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Údaje o spoločne posudzovaných osobách

Fotodokumentácia dodávateľa bytového domu Čekovce 95

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O NÁJOMNÉ BYTY

Por. číslo Meno a Priezvisko Body Bydlisko Dátum prijatia žiadosti Schválené OZ
1. Vilhanová Andrea  Mgr. Čekovce 01.12.2016
2. Slota Ladislav Čekovce 30.01.2017
3. Nôta Miroslav Čekovce 31.01.2017
4. Kováč Tomáš Čekovce 31.01.2017
5. Košicová Lenka Dobrá Niva                  25.05.2017
6. Mičuda Ján Bzovík         01.06.2017
7. Král Michal Chorvatice 10.07.2019
8. Tuhársky Pavel Senohrad 07.08.2019
9. Ďuricová Lenka Čekovce 09.08.2019
10. Iveta Kováčová Bzovík 11.10.2019
11. Martina Chovancová                   Stožok 14.10.2019
12. Kornel Malatinec Čekovce 04.12.2019
13. Sara Megumi Vician Krupina 03.01.2019
14. Jozef  Doľák Čierna n/T. 14.01.2019

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00     13:00 - 16:00
Utorok: nestránkový deň
Streda: 08:00 - 12:00     13:00 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 08:00 - 12:00     13:00 - 15:00

PEČAŤ ROZVOJA OBCÍ A MIEST

Pečať obce

Fotogaléria

Kalendár