Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Súpisné čísla

Podľa platných právnych predpisov obec rozhoduje o určení súpisného čísla stavbe a orientačného čísla stavbe, na základe žiadostí stavebníkov alebo vlastníkov stavieb. Samostatné súpisné číslo možno určiť len budovám, ktoré sú stavbami podľa §43a ods. 2 zákona číslo 50/1976 Zb. a orientačné číslovanie slúži na orientáciu v obci a na ulici.

Potrebné doklady:

  • právoplatné kolaudačné rozhodnutie, resp. v prípade starej legálnej stavby dodatočný súhlas príslušného stavebného úradu, prípadne doklad o nadobudnutí stavby do vlastníctva, napr. právoplatné rozhodnutie o dedičstve, kúpna zmluva, právoplatné kolaudačné rozhodnutie, resp. v prípade staršej stavby osvedčenie stavby podľa §104 zákona číslo 50/1976 Zb., prípadne iný doklad o nadobudnutí práv k stavbe, napr. právoplatné rozhodnutie o dedičstve, kúpna zmluva, ktorej vklad bol povolený katastrálnym úradom, ...
  • list vlastníctva na pozemok, resp. nájomnú zmluvu, ..

Lehota na vybavenie

  • do 30 dní

Poplatok

  • 2 eur

Kontakt

  • Obec Čekovce, Čekovce 19, 962 41 Bzovík
  • Milan Gregáň, starosta obce Čekovce, 0907 813 143, obeccekovce@zvnet.net

Legislatíva

  • Zákon č. 369/1990 o obecnom zriadení
  • Vyhláška č. 31/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb

Prílohy

ŽIADOSŤ o určenie (zmenu, zrušenie) súpisného čísla, súpisného a orientačného čísla* v zmysle § 2c ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00     13:00 - 16:00
Utorok: nestránkový deň
Streda: 08:00 - 12:00     13:00 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 08:00 - 12:00     13:00 - 15:00

PEČAŤ ROZVOJA OBCÍ A MIEST

Pečať obce

Fotogaléria

Kalendár