Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Aktuality

Pozvánka na 1. zasadanie OZ obce Čekovce

 29.03.2019

Obec Čekovce, Obecný úrad Čekovce 19,  962 41 Bzovík.

P o z v á n k a

V súlade so Zák. SNR č.369/90 Zb. o obecnom zriadení a §16 rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva v Čekovciach

Zvolávam

1. zasadanie obecného zastupiteľstva obce Čekovce, ktoré sa uskutoční dňa 29.03.2019 o 16.00 hod. v zasadačke Obecného úradu s nasledovným programom:

  1. Otvorenie
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice
  3. Kontrola uznesení
  4. Informácia o projektoch obce
  5. Prerokovanie a ukončenie nájomnej zmluvy ZŠ
  6. Prerokovanie fungovania a financovania DHZ, DHZO
  7. Čierne skládky, odpady
  8. Žiadosť o prenájom priestorov
  9. Rôzne 
  10. Záver

Účasť všetkých poslancov je nutná!

V Čekovciach  25.03.2019

                                                                                                                                 Milan Gregáň

                                                                                                                                  starosta obce

1 2 3 4 5 6 7 8

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00     13:00 - 16:00
Utorok: nestránkový deň
Streda: 08:00 - 12:00     13:00 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 08:00 - 12:00     13:00 - 15:00

PEČAŤ ROZVOJA OBCÍ A MIEST

Pečať obce

Fotogaléria

Kalendár