SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Lesy SR - navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom

 04.03.2021

V súlade s ustanovením § 34e zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov Lesy SR vyzývajú vlastníkov lesných pozemkov na konanie.

Prikladáme výzvu, ktorá bude zverejnená na dobu 60 dní odo dňa vyvesenia.