SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Zverejnenie údajov o úrovni vytriedenia komunálneho odpadu za kalendárny rok 2019

 19.02.2020

Zverejnenie údajov o úrovni vytriedenia komunálneho odpadu za kalendárny rok 2019

Obec v súlade s ust. § 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje v lehote do 28. februára príslušného kalendárneho roka informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok.

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Čekovce za kalendárny rok 2019 je 18,39 %.

V Čekovciach 18. 02. 2020               

                                                                                                                             Milan Gregáň

                                                                                                                       starosta obce Čekovce