SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2020

 18.02.2021

Zverejnenie údajov o úrovni vytriedenia komunálneho odpadu za kalendárny rok 2020

Obec v súlade s ust. § 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje v lehote do 28. februára príslušného kalendárneho roka informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok.

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Čekovce za kalendárny rok 2020 je 17,09 %.

Sadzba za uloženie zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu na skládku je pre rok 2021 vo výške 30,00 €/tonu.

V Čekovciach 18. 02. 2021               

                                                                                                                             Milan Gregáň

                                                                                                                       starosta obce Čekovce