SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Zverejnenie Návrhu Rozpočtu obce Čekovce na roky 2023 - 2025

 02.12.2022

Počas zverejnenia návrhu rozpočtu môže k nemu verejnosť predkladať svoje pripomienky. 

Pripomienky je potrebné doručiť v listinnej forme na OcU osobne alebo poštou na adresu: 

Obec Čekovce

Čekovce 19

962 41 Bzovík

alebo e-mailom: obeccekovce@zvnet.net

V pripomienke je potrebné uviesť:

  • kto pripomienkuje
  • čoho sa pripomienka týka
  • odôvodnenie pripomienky 
  • návrh riešenia

Rozpočet obce sa bude schvaľovať na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľsta v 12/2022.

Pripájame návrh rozpočtu obce Čekovce na roky 2023 - 2025.