SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Rokovania 2016 a staršie

Plán rokovaní obecného zastupiteľstva v Čekovciach na rok 2016

    Dátum     Pozvánka Zápisnica Materiál
8. zasadanie OZ
20. 05. 2016 Piatok
Pozvánka na OZ Zápisnica z 8. zasadania OZ Návrh Záverečného účtu 2015
Návrh Výročnej správy 2015
9. mimoriadne zasadanie OZ
04. 08. 2016 Štvrtok
Pozvánka na OZ Zápisnica z 9. mimoriadneho zasadania OZ  
10. mimoriadne zasadanie OZ 
24. 10. 2016 Pondelok
 Pozvánka na OZ Zápisnica z 10. mimoriadneho
zasadania OZ
 
11. zasadanie OZ
03.11.2016 Štvrtok
Pozvánka na OZ Zápisnica z 11. zasadania OZ  
12. zasadanie OZ
29.11.2016 Utorok
Pozvánka na OZ Zápisnica z 12. mimoriadneho zasadania OZ  
13. zasadanie OZ
09.12.2016 Piatok
Pozvánka na OZ Zápisnica z 13. zasadania OZ Materiál Návrh
VZN 2017
Rozpočet 2017,2018,2019
14. zasadanie OZ Pozvánka na OZ Zápisnica zo 14. zasadania OZ  

Plán rokovaní obecného zastupiteľstva v Čekovciach na rok 2015

Dátum
 Pozvánka 
 Zápisnica 
 Materiál 
Ustanovujúce zasadanie obecného zastupiteľstva
02. 01. 2015 Piatok
Bez materiálov
2. zasadanie OZ
24. 04. 2015 Piatok
3. zasadanie OZ
11. 06. 2015 Piatok 
4. mimoriadne zasadanie OZ
09. 10. 2015 Piatok
Pozvánka na OZ
 
5. zasadanie OZ
22. 10. 2015 Štvrtok
6. zasadanie OZ 
04. 12. 2015 Piatok
 
7. zasadanie OZ
14.12. 2015

Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva v Čekovciach pre rok 2014

11. marec 2014 utorok Pozvánka Zápisnica Čerpanie rozpočtu
24. jún 2014 utorok Pozvánka Zápisnica Záverečný účet
Výročná správa
12. august 2014 utorok Pozvánka Zápisnica  

5. decembra 2014 piatok

Pozvánka Zápisnica Ostatné materiály VZN a rozpočet 

Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva v Čekovciach pre rok 2013

16. marca 2013  
04. jún 2013   
Pozvánka    
Materiály  123
10. september 2013  
Pozvánka       
03. december 2013                   
Zápisnica  
Pozvánka